El Sistema Örebro startade 2015. Efter tre år som socialt investeringsprojekt är det från och med den 1 januari 2018en permanent verksamhet på Hagaskolan och Blåmesens förskola. Augusti 2018 utökades verksamheten även till Brickebackens skola och Byggklossens förskola. Det är 11 pedagoger som arbetar i verksamheten och alla är anställda av Örebro kulturskola. Vi når i nuläget cirka 270 barn per vecka.

Målgruppen för satsningen innefattar femåringarna på förskolan Blåmesen och Byggklossen samt eleverna i förskoleklass och årskurs 1–3 på Hagaskolan och Brickebackens skola. Genom att väva in undervisningen som en naturlig del i den ordinarie undervisningen blir den obligatorisk för alla barn.

Barnen har undervisning två gånger i veckan och en gång per månad är det Vänstay (familjeträff) då barnens familjer bjuds in för att lyssna på barnen när de sjunger och spelar. I femårsgrupp och förskoleklass har barnen sång och rytmik, i årskurs 1 och 2 har eleverna kör, instrumentalundervisning och rytmik/teori, och i årskurs 3 eleverna har en körlektion per vecka.

Fr.o.m. hösten 2019 är det fokus på kör och stråkinstrument på Hagaskolan där ett 30-tal elever från årskurs 2–6 sjunger och spelar efter skoltid. Även i Brickebacken är det fokus på kör och blåsinstrument där ett 20-tal barn i årskurs 2–3 spelar efter skoltid.

När eleverna går i årskurs 3 börjar vi med samspel på stråk- och blåsinstrument med kulturskolans grupper och orkestrar. Vi samarbetar också med barnkörerna på små och stora konserter. Vi får besök av elever från kulturskolan på våra Vänstay.

Vi samarbetar med Örebro konserthus och Svenska kammarorkestern och har även vartannat år en stor Sida vid Sida-konsert då barnen och orkestern spelar och sjunger tillsammans på konserthusets stora scen.

Kontakt