El Sistema i Örnsköldsvik har verksamhet på Sörliden-, Högland- och Hållängetskolan. Där kan eleverna från och med åk 1 eller 2 spela blås-, stråk- eller symfoniorkester, beroende på vilken skola de går på. I åk 4 blir verksamheten frivillig och de deltar i ensembler på skolan. Det är viktigt för oss att eleverna träffas, spelar och sjunger tillsammans med varandra från de olika skolorna.

El Sistema samverkar med Örnsköldsviks Kulturskolas och kulturföreningarnas olika ensembler, orkestrar och körer. Vi spelar även Sida vid Sida med Nordiska kammarorkestern, El Sistema Sundsvall och El Sistema Umeå samt åker till Side by Side när möjligheten finns.

Under Vänstay träffas barn och familjer på särskilda familjekvällar för att spela, sjunga, och fika tillsammans. Vi har även ett gemensamt Stor-Vänstay varje termin. Vänstays sker i samarbete med Sörliden-Valla Samverkansförening.