I oktober 2012 startade El Sistema Södertälje, inom ramen för Kulturskolan Södertälje. Undervisningen är frivillig, intensiv och kostnadsfri under devisen låga trösklar, höga mål. Stor vikt läggs vid att engagera familjen och det omgivande samhället, både andra kulturella aktörer och andra, t.ex. fritidsgård och bibliotek.

Verksamheten i Södertälje möter varje vecka ca 450 elever från förskoleklass och uppåt, i Hovsjö och Västergård (Soldalaskolan). Orkester med alla instrumentgrupper från 2:a klass, ytterligare två blandade orkestrar finns, liksom stråk- och blåsorkester. El Sistema Södertälje samarbetar med Kungliga Filharmonikerna bl.a. genom att instrumentgrupper ur Filharmonin turas om att besöka Södertälje och spela för och tillsammans med eleverna.

Foto: Tina Axelsson

Kontakt