Sedan 2016, efter tre år som projekt, är El Sistema Stockholm en orkesterskola inom Kulturskolan i Stockholms Stad.El Sistema Stockholm är öppen för elever som går i de förskolor och skolor som orkesterskolan samarbetar med. Idag gäller det skolor i Skärholmen, Kista, Husby, Rinkeby, Farsta och Rågsved.

El Sistema Stockholm ger barn och ungdomar möjlighet att upptäcka, lära och uttrycka sig genom musikaliska genrer som de inte kommer i kontakt med så ofta eller i samma utsträckning som populärmusiken. I våra orkestrar spelar vi företrädesvis västerländsk konstmusik.

Inom El Sistema Stockholm arbetar vi pedagogiskt med musikaliska och individuella mål för att ge våra elever framgångar på kort och lång sikt. Genom att musiken som konstform blir en del av barnens och ungdomarnas liv får de även verktyg för att närma sig och förstå andra konstuttryck.

El Sistema Stockholm har ett tätt samarbete med flera av Stockholms musikinstitutioner som Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan.

Kontakt