I Sundsvalls kommun startade El Sistema hösten 2016 som ett treårigt projekt. Sedan hösten 2019 är El Sistema permanentat på Gångvikens skola och på Humlans förskola. Ansvariga för undervisningen är Sundsvalls kulturskola och undervisningen sker på skoltid. El Sistema är obligatorisk för barn från fyraårsåldern upp till åk 1.

Barnen börjar med musikkul – sång, rytmik och musiklekar. I åk 1 får barnen först prova stråkinstrument – fiol, altfiol, cello och kontrabas, för att sedan välja vilket de vill fortsätta att spela. Från åk 2 är El Sistema frivilligt och bedrivs inom elevens val. De valbara kurserna är stråkinstrument och kör. För elever i mellanstadiet finns även musikal som ett alternativ.

http://https://youtu.be/xMMwgIk3skk

Varje månad ordnar vi familjeträffar – Vänstay. På våra Vänstays har barnen möjlighet att i grupp framföra sång och instrumentalspel inför sina familjer. Uppträdanden inför andra klasser på skolan ordnas också några gånger under ett läsår.

http://https://www.youtube.com/watch?v=KZPO39M6ePQ

Sedan starten 2016 har El Sistema i Sundsvall ett samarbete med Nordiska Kammarorkestern. Musikerna från orkestern besöker våra lektioner och Vänstayträffar.  Ibland gör vi stora konserter tillsammans – Sida-vid-sida.

Kontakt