El Sistema startade våren 2018 som projekt på Kronanskolan i stadsdelen Kronogården i Trollhättan. Numera är El Sistema en del av N3 Kulturskolas ordinarie verksamhet. De barn som går i förskoleklass och årskurs ett har obligatorisk undervisning en lektion i veckan. I förskoleklass jobbar vi med sång, rytmik och rörelse, och i årskurs ett lägger vi till instrumentspel. De instrument barnen får spela under året är fiol, viola, cello, flöjt och trumpet. När barnen börjar årskurs två övergår undervisningen till frivillig gruppundervisning efter skoltid, en lektion i veckan i skolans lokaler. De barnen erbjuds även orkesterspel en gång i veckan på N3 Kulturskola, tillsammans med kulturskoleelever.

Ca två-tre gånger per termin har vi familjekvällen Vänstay. Då brukar barnen uppträda med sång eller instrument för sina familjer på scenen i matsalen i Kronanskolan. Det bjuds på fika vid dessa tillfällen, vilket brukar vara ett uppskattat inslag. N3 Symfoniorkester besöker Vänstay en gång per år och gör en konsert för och med El Sistemaeleverna.

Sammanlagt har vi ca 150 barn i El Sistema Trollhättan och vi är fem-sex lärare som jobbar med dessa en del av våra tjänster.

Kontakt