N3 Kulturskola i Trollhättan startade El Sistema som ett projekt våren 2018 med förskoleklassen på skolan Kronan. Barnen har en obligatorisk lektion per vecka.

Vi jobbar med sång, rytmik och instrumentspel på blåsinstrument (klarinett och trumpet) och stråkinstrument (violin, viola och cello).

Vi har familjefesten Vänstay 1 gång per månad, då barnen sjunger, dansar, spelar, och sedan fikar vi tillsammans. På Vänstay har vi haft besök av N3 symfoniorkester och barnen har även varit på symfoniorkesterns konsert.

Utökning hösten 2018

Hösten 2018 utökades verksamheten på Kronan med nya förskolebarn, vilket innebär att vi har två årskullar. Undervisningen på Kronan är avgiftsfri.

På hösten 2018 startades även El Sistema på N3 Kulturskola. Det är kurser som är valbara i det frivilliga kursutbudet och avgiftsbelagda. För 7-åringar finns kursen Sång & Rörelse, och för 8-åringar kan man välja mellan blås- och stråkinstrument.

Kontakt