El Sistema i Uppsala startade som ett projekt inom Uppsala kulturskola hösten 2015, i förskoleklasser på Östra och Västra Stenhagenskolan. Hösten 2017 övergick projektet till att bli en permanent verksamhet inom Uppsala kulturskola. Hösten 2018 startade El Sistema i Treklangen i Gottsunda och hösten 2020 tillkom ytterligare en verksamhet i Nya Stordammen i Sävja.

I Stenhagen arbetar vi med trombon, trumpet, cello och fiol. I Gottsunda är det klarinett och tvärflöjt som gäller och i Sävja ligger fokus på körsång och rösten som instrument. Undervisningen är avgiftsfri och ingår i skoldagen upp till åk 2.  Från åk 3 är undervisningen frivillig och förlagd till fritidstid och inriktar sig på gruppspel.
El Sistemas verksamhet i Uppsala kulturskola möter ca 450 elever varje vecka. Att träffas och uppträda för varandra och andra är en viktig del av verksamheten – genom regelbundna familjeträffar får barnen en möjlighet att möta en publik bestående av familj och vänner samtidigt som de sociala banden stärks.
Genom samarbete med Musik i Uppland och deras ensembler får El Sistema-barnen den musikaliska inspirationen som ska leda till fördjupat intresse och vidare engagemang.Kontakt