Hösten 2014 startade Vänersborg El Sistema-verksamhet på Frändeskolan, Rånnums skola och Tärnanskolan i årkurs 2. Två gånger i veckan har undervisning i sång, dans och orkesterspel bedrivits sedan dess.

El Sistema i Vänersborg har inte familjeträffar varje vecka, men bjuder in till träffar och konserter då och då i samarbete med andra musikskoleelever och VÄGUS (Västra Götalands Ungdomssymfoniker).

Genom att arbeta med El Sistema ute på skolorna är förhoppningen att eleverna på sikt ska hitta till Musikskolans ordinarie verksamhet.

Sedan många år får alla barn i åk 3 i Vänersborg spela orkester inom ramen för grundskolans musikundervisning. Via El Sistema kommer eleverna tidigare i kontakt med musiken.

Kontakt