Vara kulturskola har sedan hösten 2013 sysslat med El Sistema-verksamhet. Vi startade upp med musik för 5-åringar på förskolorna runt om i kommunen. Vi jobbade med sång, rytmik, ”bucketband” och språkträning.

Hösten 2016 startade vi verksamhet för förskoleklass i Kvänum och Tråvad, dessutom för åk 1 i Kvänum. Enligt läroplanen ger vi eleverna en grundkurs i musik och orkesterspel 30 min/vecka.

I förskoleklass sysslar vi med sång, rytmik, ”buckeband” och förenklade blåsinstrument som toot och dood. I åk 1 får man en grundkurs i körsång och orkesterspel på blåsinstrument eller slagverk. Vi spelar på instrument som J-sax, J-flöjt, klarinett, trumpet eller slagverksinstrument som djembe-trummor och olika rytminstrument.

Från åk 2 får man efter skoltid, välja instrument i El Sistema-orkester (75 min/vecka) eller i kör (40 min/vecka).

All vår El sistema-verksamhet är för närvarande gratis.

Kontakt