Mer om Stiftelsen El Sistema

Vision och verksamhetsidé

Stiftelsen El Sistema har som vision att alla barn ska ha goda möjligheter att delta och utvecklas genom El Sistema orkestrar och musikundervisning av hög kvalitet. Stiftelsen ska också bidra till den internationella utvecklingen av El Sistema.

Verksamhet

Stiftelsen El Sistema driver och deltar i nationella utvecklingsprojekt samt deltar i internationella sammanhang. El Sistema Sverige äger och bevakar varumärket El Sistema i Sverige. Under 2022 till 2024 vill stiftelsen prioritera att utveckla El Sistema Nationalorkester, El Sistema Academy, Side by Side samt internationellt arbete.

Verksamhetsplan 2022-2024

Här hittar du stiftelsens verksamhetsplan för 2022 till 2024. Planen antogs av stiftelsens styrelse den 28 januari 2022. Stiftelsen El Sistema VP 2022-2024

Stiftelsens styrelse

Torgny Sandgren är stiftelsens ordförande. Mer information om stiftelsens styrelse hittar du här: styrelse

Bakgrund

Stiftelsen El Sistema Sverige bildades 2012 av de drivande krafterna Gustavo Dudamel, Camilla Sarner och Robin Mannheimer tillsammans med ett antal privatpersoner: Ulf och Lena Aschan, Björn och Kerstin Aschan, Jack och Ulla Forsgren, Peter och Karin Hjörne, Anna Mannheimer och Peter Apelgren, Dag och Karin Mannheimer samt Per och Karin Settergren.