El Sistemas varumärken definieras av en varumärkesplattform, en namnpolicy och ett grafiskt profilprogram. Dessa ska vägleda samarbetspartners som använder sig av  El Sistemas arbetssätt och pedagogik och visa vad El Sistema står för.

För mer information om rättigheter kring användande av varumärket och våra grafiska profiler, kontakta El Sistemas kommunikatör Malin Clausson.