El Sistema i Venezuela

José Antonio Abreu föddes den 7 maj 1939 i Valera, Venezuela. Utöver erkänd ekonom, musiker, kompositör, psykolog, filosof, lärare och politiker blev han orkesterledaren som förändrade livet för hundratusentals fattiga barn i Sydamerikas favelor med klassisk musik som redskap. Instiftandet av den sociala satsningen El Sistema har kommit att uppmärksammas över hela världen.

Efter egna studier i ekonomi och musik grundade José Antonio Abreu år 1975 det som först introducerades som ”the Foundation for the National Network of Youth and Children Orchestras of Venezuela”.

abreu-srgb

Historien om hur han samlade elva unga musiker i ett garage för att starta detta projekt är en legend i dag och de flesta av dessa grundare har stannat kvar i organisationen för att leda och utveckla olika delar av verksamheten. En av Maestro Abreus många begåvade elever, Gustavo Dudamel, blir också han världsberömd dirigent och ambassadör för El Sistemas spridning i världen.

Filosofi och fostran

El Sistema i Venezuela beskrivs ofta metaforiskt och filosofiskt som en fostransmetod baserad på idén om att man genom att lära ut orkesterdisciplin främjar social och intellektuell utveckling för individen och skapar alternativ, bortom fattigdom och gatans våld och kriminalitet. I förlängningen – ett bättre samhälle.

1979 prisas Abreu i hemlandet Venezuela för sin gärning och med stigande berömmelse – under några år är han också landets kulturminister – duggar utmärkelserna och förtjänsttecknen tätt. 1993 får El Sistema Unescos internationella musikpris och i maj 2009 föräras Abreu det svenska Polarpriset för sina insatser. Han kan också räkna in det svenska alternativa nobelpriset, Right Livelihood Award, Erasmuspriset, Order of the Rising Sun, Grand Cordon, e Glenn Gould prize, TED-priset och Puccini international prize till samlingen. Han har också förespråkats som kandidat till Nobels fredspris.

caracas_4

I dag går närmare 1 miljon barn i den statligt finansierade musikskolan i Venezuela. I de fattigaste kvarteren i kåkstäderna placeras musikskolorna, så kallade núcleos, för att göra undervisningen tillgänglig för de minst bemedlade barnen och deras familjer. Där finns den sedan, öppen, och många barn kommer varje dag, i flera timmar, för att spela och sjunga tillsammans. Klassisk musik, men också traditionell folkmusik. I Venezuela finns tusentals orkestrar och den allra främsta, Simon Bolivar-orkestern, turnerar ständigt runt om i världen.

dragarbild

Det förebildande systemet, där den som lärt sig till en ny nivå genast får lära ut till den som inte kommit lika långt, bidrar till den socialisering som man menar blir avgörande för både det musikaliska resultatet, den personliga mognaden och individuella framtiden. Ett ansvarstagande för sin egen – men också andras – utveckling.