Detta är El Sistema

El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik. I Sverige drivs verksamheten i huvudsak via lokala musik- och kulturskolor. Genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken ges barnen verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. El Sistema verkar primärt där behoven är störst och verksamheten involverar även barnens familjer. Läs mer om El Sistemas undervisningsformer och hitta din närmaste lokala verksamhet här (här finns el sistema).

I vår värdegrund så tar vi starkt avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och övergrepp. Vi vill främja en verksamhet där alla är välkomna och där alla känner sig trygga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Stiftelsen El Sistema i Sverige verkar för att stärka förutsättningarna för lokal El Sistemaverksamhet och deltar i internationella sammanhang samt i nationella projekt.
Aktuellt just nu är El Sistema Nationalorkester och El Sistema Academy samt Side By Side.

Vill du stödja El Sistema? Det kan du göra på flera sätt. Läs mer här: