El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik. Genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken ges barnen verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. El Sistema verkar primärt där behoven är störst och verksamheten involverar även barnens familjer. Läs mer om El Sistemas undervisningsformer och hitta din närmaste lokala verksamhet här.

Stiftelsen El Sistema i Sverige utbildar, fortbildar och ger support till de musik- och kulturskolor, förskolor och skolor som utför, eller inför, El Sistemas arbetssätt. Vi stödjer också dem som vill vara en del av oss genom olika samarbeten med till exempel professionella musiker, föreningar och andra i civilsamhället. Stiftelsen El Sistema arbetar också förebildande, med olika så kallade role models, för att praktiskt kunna visa på hur man kan arbeta med orkester och kör i förskolan, skolan, kulturskolan och särskolan. Här kan du läsa mer om våra förebildande verksamheter i Sverige, om våra utbildningar inom El Sistema Academy och om El Sistema Play.