Stiftelsen El Sistema arbetar också med så kallade ”role models”, verksamheter som kan stå exempel på hur man kan arbeta med El Sistemas metod. Ett sådant exempel är Drömorkestern/Dream Orchestra i Göteborg. Som förebilder verkar också El Sistema Södertälje och El Sistema Hammarkullen  som välkomnar andra att ta del av deras arbetssätt. Hösten 2018 startade stiftelsen El Sistema ytterligare en role model, en orkesterverksamhet för barn med särskilda behov: Solorkestern/Sun Orchestra. Ett projekt i samarbete med Partille kulturskola och Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Förebilder sprids

Drömorkestern/Dream Orchestra består i dag av drygt 60 barn och unga mellan 10 och 20 år, varav många ensamkommande från Afghanistan, Syrien, Iran, Eritrea och Albanien. Sedan februari 2017 har verksamheten utökats med grupper för 3-5-åringar och 6-9-åringar. Dream Orchestras arbete med unga på flykt har verkat förebildande för andra länder i världen och i Sverige har också flera lokala ”drömorkestrar” startat,  inspirerade förebilden i Göteborg.

Tillgång för lärare

I nära samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg som erbjuder kurser i El Sistemas metodik, är orkesterverksamheterna i Göteborg, som Dream Orchestra och Sun Orchestra, också en tillgång för blivande El Sistema-lärare som erbjuds praktisk övning parallellt med ny teoretisk kunskapsinlärning. En ökad kunskap om hur man leder en orkester med unga musiker. El Sistemas verksamheter runt om i Sverige får samtidigt på detta sätt tillgång till nya duktiga lärare. Och enligt det Sida-vid-Sida-koncept som är El Sistemas signum innebär det att studenterna vid musikhögskolan ingår i orkestern och är medspelare samtidigt som de lär sig undervisningsmetoden. Så lär vi inom El Sistema – genom att praktisera tillsammans.