Stiftelsen El Sistema stödjer genom samverkan med olika aktörer fortbildning och utbildning på olika nivåer. Från 2021 sker konferenser och kurser genom ett utvecklingsprojekt som Malmö Kulturskola driver tillsammans med andra kulturskolor som har El Sistemaverksamhet. Inom Malmös projekt planeras bland annat en kurs i samband med ett utbildningstillfälle inom KMA:S (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm) utbildning kring ämnesdidaktik för orkesterspel och körsång.

Läs mer om KMA:s kurs: https://www.kmh.se/utbildningar/alla-utbildningar/fristaende-kurser/amnesdidaktik-for-orkesterspel-och-korsang.html

Kontakta Malmöprojektet och arbetet med El Sistema Academy: Magnus Ekwall <magnus.ekwall@malmo.se>

Academy 2020

2020 kommer markera tio år för El Sistema i Sverige. Jubileet firas under hela året och inleds med El Sistema Academy. Som vanligt kommer det ske på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, som under tre dagar i slutet på januari och början på februari förvandlas till en internationell plattform där ett 100-tal musiklärare möts för att lära sig mer om och inspireras av undervisningsmetoden från Venezuela.

Mer info om ESA2020 finns här.

Uppdaterat schema finns här.

#esasweden2020

Academy 2019

För tredje året i rad  samlades 90 musiklärare från ett tiotal nationer till El Sistema Academy på Kungliga Musikhögskolan, KMH, för att lära mer om undervisningsmetoden. Inför tio års jubileet och att allt fler kulturskolor i Sverige anammar El Sistemas metod i orkester och kör ställer stiftelsen sig bakom ledordet ’tillsammans’. Tredje upplagan av El Sistema Academy präglades av namnkunniga paneler där man diskuterade pedagogiska utmaningar – med syftet att dela erfarenheter nationer emellan och tillsammans utveckla de idéer och den arbetsmetod som i februari 2019 firade 44 år i Venezuela.

Academy 2018

Med stöd av SEB och i samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm arrangerades för andra året utbildningsdagar i El Sistemas metodik, pedagogik och repertoar 26-28 januari 2018. Med meriterade lärare från Venezuela och Sverige erbjöd El Sistema Academy åter workshops inom två spår: orkester och kör, och denna gång på olika nivåer. Drygt 100 deltagare från tio nationer deltog.

https://youtu.be/xbd_bZCh7LU

Academy 2017

Den första Academy genomfördes i februari 2017.  Idén att i Sverige samla lärare från olika länder för att ta del av dem samlade erfarenheten av El Sistema från Venezuela slog väl an. Till Stockholm kom över 100 deltagare från olika länder till utbildningsdagarna för att lära mer om hur man kan leda orkester och kör för barn. För första gången kunde då till exempel Josbel Puche, grundaren av metoden ”Paper Orchestra” i Venezuela, komma till Sverige för att lära ut denna speciella förskolepedagogik. Den första erfarenheten av El Sistema Academy gav mersmak.

http://https://www.youtube.com/watch?v=5jOZDw-57Ss

Step - step - step - and jump!

Ron Davis Alvarez, konstnärlig ledare, El Sistema Sverige