I sitt fortbildande uppdrag värnar stiftelsen El Sistema också ett nära och unikt utbyte med den forskning kring El Sistema i Sverige som bedrivits sedan 2011. Forskningsresultaten har stor betydelse för verksamhetens utveckling, och för att fler ska få ta del av den arrangerar vi särskilda utbildningsdagar med forskarna, så kallade dialogseminarier.

Mer om forskningen och de rapporter och artiklar som publicerats hittills finner du här.