I Sverige finns än så länge tre forskare som följer El Sistemas etablering och verksamhet med parallella forskningsstudier. Alla tre har de en nära dialog med stiftelsen El Sistema som sätter stort värde på forskningen vars kritiska blick och viktiga ifrågasättanden leder utvecklingen av verksamheten framåt.

Göteborg

År 2011 inledde forskarna Monica Lindgren och Åsa Bergman vid Göteborgs universitet sin forskning om El Sistema. Det unika med El Sistema är att de inte väljer väg, konstaterar de.

I publikationen Texter om konstarter och lärande skriver de ett kapitel om El Sistemas dubbla målsättning – att fokusera på såväl social som musikalisk utveckling – som någonting nytt.

Att konstmusiken är prioriterad inom El Sistema är enligt forskarna också intressant i ljuset av att musikundervisningen inom det allmänna skolväsendet i Sverige i dag helt domineras av populärmusik.

En utgångspunkt i forskningen är också att kunskap och identitet skapas i situationer där människor interagerar med varandra i kollektiva övningar, samt att lärandet i sig ger ringar på vattnet: lär individen att han eller hon kan lära sig nya saker.

Malmö

Forskaren och musikpedagogen Eva Saether i Lund har följt El Sistema i Malmö sedan starten 2013. Under den första terminen deltog hon aktivt genom att spela själv. Hon har också inlett ett samarbete med sociologen Mikael Stiegendahl i syfte att tvärvetenskapligt undersöka verksamheten.

– Det är väsentligt med ett kritiskt balanserande öga, utanför El Sistemas krets, säger Eva Saether, som ser att hennes forskning kan bidra till en nödvändig analys.

Eva Saether har bland annat skrivit om El Sistema i boken Musikundervisning för social hållbarhet.

Liksom Eva Saether hoppas Monica Lindgren och Åsa Bergman att fortsättningsvis kunna studera El Sistema ur barnens och familjernas perspektiv.

– Vi söker inte de mätbara effekterna av El Sistema. Vi inriktar oss mer på att problematisera, säger Monica Lindgren.

– Vi intresserar oss för El Sistema i relation till vad som händer i samhället i dag, och bygger upp ett forskningsnätverk i Sverige, säger Åsa Bergman.

Att forska kring en verksamhet under utveckling har sin inbyggda problematik i ställtiderna för forskare vars artiklar ofta får vänta ett år eller två på att publiceras. Det gör dialogen med El Sistemas utövare än mer angelägen, säger Monica Lindgren, som tycker att den fungerar bra.

– Det är väldigt positivt och ovanligt, att som forskare möta ett så stort intresse för sina studier och resultat, som vi gör med El Sistemas utövare.

I ansedda Music Education Research publicerade de tre svenska forskarna en artikel 2016: Struggling for integration: universalist and separatist discourses within El Sistema Sweden.

I Pedagogisk forskning årg 22 publicerades också våren 2017 en artikel av de tre tillsammans: El Sistema – musiklärare i en spänningsfylld modell för social inkluderande pedagogik.

Världen

De svenska forskarna har också deltagit i internationella forskningskonferenser runt El Sistema.

– Vårt inlägg i den internationella debatten är att man måste kontextualisera mera. Att det är mycket som det inte går att ha ett internationellt perspektiv på. Det är en väsentlig aspekt. El Sistema i Venezuela kan inte jämföras med El Sistema i Sverige, konstaterar Monica Lindgren.