Styrelsen

Torgny Sandgren, ordförande:

Torgny Sandgren är generalsekreterare på Kulturskolerådet, en branschorganisation för landets kommunala musik- och kulturskolor. Tidigare verksam som rådgivare på Nordiska Ministerrådet och utredare på Ungdomsstyrelsen (nuvarande MUCF).

Helena Wessman, vice ordförande:

Länsmusikchef för GotlandsMusiken. Tidigare rektor vid Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm och dessförinnan konserthuschef för Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, VD och konstnärlig chef för Göteborgs symfoniker samt rektor vid Högskolan för scen och musik, HSM, i Göteborg. Hon  var styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema 2016-2018.

Christina Backman, ledamot:

Är sedan augusti 2014 VD för Hasselbladsstiftelsen. Christina Backman är jurist och har trettio års erfarenhet av finansvärlden varav tio år som ansvarig för SEB:s stiftelseverksamhet i Västsverige. Under senare tid har Christina arbetat med styrelseuppdrag för bolag och stiftelser och som konsult inom framförallt stiftelsebranschen men också med kulturprojekt.

Staffan Becker, ledamot:

Staffan Becker är chef för Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Han var tidigare  vd och konserthuschef för Vara konserthus och har också varit länsmusikchef för Musik i Dalarna och konstnärlig ledare för Musik vid Siljan. Han har en bakgrund som kontrabasist under nästan 20 års tid i Kungliga Filharmoniska Orkestern.

Anna-Karin Larsson, ledamot:

Är VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker. Tidigare verksam som chef på Sveriges Radio P2 med ansvar för radions totala utbud av kultur och musik, inkluderat Radiosymfonikerna och verksamheten i Berwaldhallen.

Susanne Rydén, ledamot:

Är sedan 2024 konserthuschef och VD för Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmonikerna. Dessförinnan preses vid Kungliga Musikaliska Akademien samt VD för Musik i Syd. Susanne Rydén är utbildad sopran och var som musiker verksam såväl i Sverige som internationellt.

Magnus Ekwall, ledamot:

Är verksamhetschef för Malmö stads kulturskola. 2013 etablerade han El Sistema-undervisning som en permanent gren av kulturskolans verksamhet. Malmö har också ansvar för ett utvecklingsprojekt där 25 kommuner med El Sistemaverksamhet ingår.