I April 2016 startade El Sistemas konstnärlige ledare Ron Davis Alvarez sin drömorkester, El Sistema Sweden Dream Orchestra, med en handfull unga pojkar från ett flyktingboende söder om Göteborg.

Ett år senare består orkestern av drygt 40 barn och unga, de flesta ensamkommande från Afghanistan, Syrien, Iran, Eritrea och Albanien. Tre gånger i veckan övar de i centrala Göteborg dit många av dem reser långväga för att få vara med. Dream Orchestra växer stadigt i takt med tillgången på instrument med målsättningen att bilda en full symfoniorkester.

Sedan februari 2017 har verksamheten utökats med rytmikgrupper för yngre barn och deras föräldrar.  3-5-åringar samt 6-9-åringar, som senare kan gå över i orkesterundervisningen i Dream Orchestra.

Tillgång för lärare

I nära samarbete med Högskolan för scen och musik som erbjuder kurser i El Sistemas metodik, är denna orkesterverksamhet också en tillgång för blivande El Sistema-lärare över hela landet. De får praktisk övning parallellt med ny teoretisk kunskapsinlärning. En ökad kunskap om hur man leder en orkester med unga musiker. El Sistemas verksamheter runt om i Sverige får samtidigt på detta sätt tillgång till nya duktiga lärare.

Förebildande exempel

El Sistema Sweden Dream Orchestra är ett exempel på syftet med El Sistema-rörelsen världen över: Att ge alla barn och unga möjligheten att uppfylla sina drömmar och åstadkomma något för sig själva. Att skapa musik – för ett bättre liv. El Sistema Sweden Dream Orchestra är ett svar på den fråga som alla Europas länder brottas med idag: Vad kan vi göra för de 60 miljoner människor i vår värld som befinner sig på flykt? Här kan du se hur vi gjorde.

Till vår stora glädje har vårt exempel verkat förebildande för andra länder i Europa.