Stiftelsen El Sistema arbetar också med så kallade ”role models”, verksamheter som kan stå exempel på hur man kan arbeta med El Sistemas metod. Ett sådant exempel är Dream Orchestra i Göteborg. Som förebilder verkar också El Sistema Södertälje och El Sistema Hammarkullen  som välkomnar andra att ta del av deras arbetssätt.

Dream Orchestra

I April 2016 startade El Sistemas konstnärlige ledare Ron Davis Alvarez sin drömorkester  med en handfull unga pojkar från ett flyktingboende söder om Göteborg. I dag består orkestern av drygt 60 pojkar och flickor, varav många ensamkommande från Afghanistan, Syrien, Iran, Eritrea och Albanien. Sedan februari 2017 har verksamheten utökats med grupper för 3-5-åringar och 6-9-åringar.

Exempel världen över

Dream Orchestra är ett exempel på syftet med El Sistema-rörelsen världen över: Att ge alla barn och unga möjligheten att uppfylla sina drömmar och åstadkomma något för sig själva. Dream Orchestras arbete med unga på flykt har verkat förebildande för andra länder i världen och i Sverige har också flera lokala ”drömorkestrar” startat,  inspirerade Dream Orchestra i Göteborg.

Tillgång för lärare

I nära samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg som erbjuder kurser i El Sistemas metodik, är orkesterverksamheten i Göteborg också en tillgång för blivande El Sistema-lärare som erbjuds praktisk övning parallellt med ny teoretisk kunskapsinlärning. En ökad kunskap om hur man leder en orkester med unga musiker. El Sistemas verksamheter runt om i Sverige får samtidigt på detta sätt tillgång till nya duktiga lärare.