Skänk ett instrument

Vi blir fler och fler som musicerar inom El Sistema. I den kommunala verksamheten finns instrumentförråd med hyrinstrument att tillgå, och El Sistema har också fått instrument att låna gratis i många kommuner. Men efterfrågan är alltjämt stor.

Har du en gammal fiol, en skoltrumpet som någon vuxit ifrån, eller ett annat orkesterinstrument som du kan tänka dig att avvara? Vi tar tacksamt emot!

Emellanåt arrangerar vi stödkonserter för ändamålet. Men du kan naturligtvis när som helst lämna in ett instrument för att stödja El Sistemas verksamheter.

Kontakta oss så ser vi till att din gåva tas tillvara där behovet är som störst.