20
May 2018
17:00

Drömorkester och barnkör

Betlehemskyrkan, Göteborg

El Sistemas Sweden Dream Orchestra, Drömorkestern, under ledning av Ron Davis Alvarez, ger vårkonsert tillsammans med Betlehemskyrkans barnkör, ledd av Ulrika Henkelman.