20
Oct 2018
17:15

Sida vid Sida med Vita Händer

Betlehemskyrkan, Göteborg

El Sistema Angered och kören Vita Händers femåringar tillsammans med en stråkkvartett och andra musiker fira SIRAs- jubileet och ger en gemensam konsert för att stödja arbetet för barn i Betlehems och Jerikos skolor.