28
Jan 2017

Invigning av Kungliga Musikaliska Högskolan

Stockholm

El Sistema Stockholms elever från Bredäng spelar med studenter från KMH