12
Nov 2017
18:00

Musik och Medmänsklighet

Guldhedskyrkan, Göteborg

I Guldhedskyrkan finns de två körerna Cardía, vokalensemble, och Guldkören, en kör där två av tre medlemmar har intellektuell funktionsnedsättning. Söndag 12 november klockan 18 ger de en konsert tillsammans med El Sistemas Dream Orchestra under ledning av Ron Davis Alvarez. Efter konserten blir det mat och mingel för alla. Konserten kommer också att avslutas med en insamling till Drömorkestern.