28
Mar 2018

Sida vid Sida

Göteborgs Konserthus

El Sistema Sweden Dream Orchestra gör gemensam sak med University of Gothenburg Symphony Orchestra, UGSO, och El Sistemas kulturskolor i Göteborg. Sida vid sida i Göteborgs konserthus på Götaplatsen.