29
Oct 2018
18:00

Sida vid Sida i Umeå

Norrlandsoperan, Umeå

Under konferensen ”Barn på flykt” i Umeå ges utöver seminarier (om exempelvis El Sistema) en Sida-vid-Sida-konsert med barn från Umeå Musikskola El Sistema och musiker från Norrlandsoperan. Allt under ledning av El Sistemas konstnärlige ledare Ron Davis Alvarez.