17
May 2017

Sida vid Sida

Umeå

Samkonsert där El Sistemabarn spelar tillsammans med Musikskolans ungdomssymfoniker i Ersängshallen, Ersängsskolan.