20
Jan 2018
13:30

Sida vid Sida

DeGeerhallen, Norrköping

Lördag 20 januari spelar elever från El Sistema i Norrköping och Motala Sida-vid-sida-konsert tillsammans med Norrköpings symfoniorkester.