14
Apr 2018

Speldag i Gävle

Kulturskolan, Gävle

Speldag på Kulturskolan för elever i årskurs 2 i El Sistema, samt Mini- och Lilla Stråk och från Kulturskolan. Dagen avslutas med konsert för vårdnadshavare och andra intresserade.