Helsingborg

I Helsingborg kommer El Sistema att starta verksamhet hösten 2017. Inledningsvis kommer El Sistema att drivas som projekt och rikta in sig på områdesutvecklingsarbetet i stadsdelen Dalhem, med fokus på barn och föräldrar på Anneroskolan.

Projektet ska startas och drivas i samverkan mellan kulturnämnden, skola- och fritidsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, AB Helsingborgshem samt Helsingborgs symfoniorkester. Projektet leds av kulturnämnden och den organisatoriska placeringen för tjänsten är på Helsingborgs kulturskola.

 

Kontakt

Skicka meddelande till oss

    Post- och faktureringsadress

    Stiftelsen El Sistema
    c/o Backman Consulting AB
    Erik Dahlbergsgatan 11B (vån 3)
    411 26 Göteborg