Norrköping

 

El SistemaNorrköping startades 2017. Undervisningen är öppen för elever som går i förskoleklass till och med årskurs 6 på Klockaretorpsskolan och Tamburinens skola.

I förskoleklass och årskurs 1 har alla elever rytmik/musik på skoltid och från årskurs 2 kan barnen välja att delta i vår frivilligverksamhet. I El Sistema Norrköping lär sig eleverna att spela något av orkesterinstrumenten flöjt, cello, fiol, valthorn, klarinett eller trombon. Efter årskurs 6 erbjuds eleverna att fortsätta spela inom Kulturskolans ordinarie kurser.

Det är gratis att delta i El Sistema och undervisningen sker flera dagar i veckan i skolornas lokaler, både på skoltid och i anslutning till skoldagens slut. All undervisning bedrivs i grupp och innehåller instrumentspel, rytmik, sång och orkester.

En viktig del av El Sistema är kontakten med det professionella musiklivet vilket sker genom ett samarbete med Norrköpings Symfoniorkester.

På respektive skola har vi ”Vänstay” några gånger per termin. Det är gemensamma träffar för våra elever och deras familjer. Tema för våra Vänstays kan till exempel vara att eleverna har konsert, besök av professionella musiker, prova-på-kväll, föräldraorkester med mera.

Kontakt

Skicka meddelande till oss