12
Dec 2018

Vinterfest i luciatappning

Ulvsäterskolan, Gävle

El Sistemakören uppträder med sitt luciaprogram på Ulvsäterskolans Vinterfest.