El Sistema finns för att med musikens hjälp ge barn verktyg att skapa sig en bättre tillvaro. Visionen är att ge alla barn i Sverige möjlighet till en positiv utveckling genom musicerande i kör och orkester.

Musik är ett av människans mest kraftfulla instrument för att förmedla känslor, normer, solidaritet, harmoni och ömsesidig medkänsla. Musik förenar, bygger broar och är ett universellt språk för hela mänskligheten. Med musik skapar El Sistema en bättre värld.

Vägledande principer

Vi främjar alla barns rätt till att få spela och sjunga tillsammans i orkester/ensemblespel eller körsång med repertoar inom främst konstmusik och folkmusik från olika delar i världen. Barnens egna val kan längre fram leda till musicerande och skapande i många stilar och genrer.

Vi verkar framförallt där behoven är störst. Alla barn har rätt till och ska få möjlighet att komma i kontakt med musik oavsett bakgrund eller var man bor i landet.

Vi prioriterar gruppen som bästa lärmiljö, med gemensam målbild som konkret innebär gemensam repertoar, fortbildning och kunskapsbildning. Vi verkar för integration, demokrati, jämlikhet och mångfald.

Musikaliska möten

El Sistema använder det musikaliska mötet som en möjlighet för interkulturell dialog, och bjuder in barn och familjer som inte självklart är delaktiga i kulturlivet.

Vi ger barn tid och fokus att ta till sig av grunderna i musiken och få fördjupa sitt lärande på ett lekfullt och seriöst sätt, där barnens kreativitet, energi, skapande, drömmar och konstnärliga utövande tas på samma allvar som i professionella ensembler.

Vi involverar professionella orkestrar och körer i verksamheten och jobbar med förebildning. De äldre och erfarna visar och lär de yngre och vi erbjuder speltillfällen minst tre gånger i veckan.