Med ekonomiskt stöd från Kulturrådet startar Kulturskolan i Boden sin första El Sistema-verksamhet i september 2017 på Prästholmsskolan i årskurs 3. Inledningsvis bedrivs orkesterprojekt med stråk, blås och piano och all undervisning sker på dagtid i skolan och är avgiftsfri.

Fyra pedagoger kommer att undervisa eleverna. En gång i månaden arrangeras konserter/familjeträffar på kvällstid.

 

Kontakt