Våren 2013 besökte några lärare från Östersunds kulturskola Göteborg och lät sig inspireras av El Sistema, både som socialt projekt och som källa till förnyelse i musiklivet. I Östersund ses El Sistema ett sätt att nå familjer som inte tidigare deltagit i kulturskolans verksamhet och ett sätt att blåsa nytt liv i de traditionella orkesterinstrumenten och bygga broar mellan elever, skola, föräldrar och yrkesmusiker.

Sedan september 2015 har Östersund en begynnande El Sistema-verksamhet på skolan Ängsmogården i stadens nyaste stadsdel Torvalla. Alla i förskoleklass och åk 1 och 2 är med och sjunger och spelar och varje tisdag är det familjeträffar, en timmes umgänge med eleverna, deras föräldrar och inbjudna musiker.

Från och med hösten 2020 har vi El Sistema även på Mimergården, där har F- klass och åk 1 sång och rytmik, åk 2 spelar blåsinstrument, åk 3 och 4 spelar stråkinstrument och åk 5 spelar slagverk. De spelar en gång i veckan och på onsdagarna klockan 17.00 har vi El Sistema-träff; familjeträff med umgänge med eleverna och deras föräldrar och ibland inbjudna musiker.

Kontakt