I Hallsberg är El Sistema en del av den kommunala Kulturskolan. El Sistema startade hösten 2016 med musikundervisning i förskoleklass på Stocksäterskolan.

Fyra kulturskolepedagoger undervisar två gånger i veckan på och utanför skoltid i samarbete med skolans lärare. I förskoleklass undervisas barnen i sång, rytmik och grundläggande musikteori. I årskurs 1 utökas den obligatoriska undervisningen med instrumentspel. I årskurs två och uppåt finns det möjlighet att delta i orkesterspel efter skoltid.

Några gånger per termin arrangeras familjeträffar, Vänstays, där eleverna visar upp vad de lärt sig, sjunger och spelar. Eleverna är också med och uppträder vid andra tillfällen som vid Kulturskolans konserter och i offentliga sammanhang.

El Sistema Hallsberg har ett samarbete med Örebro Konserthus och Svenska Kammarorkestern.

Kontakt