I Hallsberg är El Sistema en del av den kommunala kulturskolan. El Sistema startade hösten 2016 med musikundervisning i förskoleklass på Stocksäterskolan.

Nu är det fyra kulturskolepedagoger som undervisar två gånger i veckan på och utanför skoltid i samarbete med skolans lärare. I förskoleklassen finns det ca 40 barn som får undervisning i sång, rytmik och grundläggande musikteori. I årskurs 1 finns det ca 50 barn som får undervisning i sång, fiol och tvärflöjt, teori och rytmik. I årskurs två och tre finns det en frivillig fritidsorkester med cirka 40 barn. 

Några gånger per termin arrangeras familjeträffar, Vänstays, där eleverna visar upp vad de lärt sig, sjunger och spelar. Eleverna är också med och uppträder vid andra tillfällen, sjunger på äldreboenden, vid kulturskolans kalas och ibland i offentliga sammanhang som på konsert i samarbete med kyrkan eller på torget i Hallsberg. 

El Sistema Hallsberg besöker också Örebro kammarorkester på konserthuset. 

Kontakt