I Borlänge startade El Sistema hösten 2014 i ett samarbete med Nygårdskolan, initialt med sång och rörelse och trumlektioner två gånger i veckan. Våren 2015 tillkom instrumentalundervisning med olika instrument:

Stråk (violin och cello), träblås (flöjt och klarinett), slagverk (bl.a. trummor) och bleckblås (trumpet och horn). Även fortsättningsvis erbjuds blandningen av rytmik, sång och rörelse för alla.

El Sistema Borlänge samarbetar med Dalasinfoniettan där musikerna kommer på besök till skolan för att spela för och med eleverna. Samarbete med Folkmusikens hus finns också.

Kontakt