El Sistema i Sundbybergs kommun är en del av Kulturskolan i Sundbyberg. Det startade som ett projekt 2016 och är nu en permanent verksamhet för barn mellan 5-8 år i stadsdelen Rissne. Det kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren bidrar med lokaler och del av finansieringen.

På Grönkullaskolan i Rissne får elever från förskoleklasser upp till årskurs 2 möjlighet att delta i El Sistema. Två till tre dagar i veckan är det gruppundervisning i fiol, cello, sång och rytmik med lärare från Kulturskolan. En kväll i veckan, på onsdagar, välkomnas eleverna med sina familjer till en familjeträff med musik och social samvaro.

Från och med hösten 2020 erbjuds även El Sistema till alla 5-åringar i Rissne. En gång i veckan träffas barnen för att sjunga, dansa och spela med en rytmiklärare från Kulturskolan tillsammans med förskolans personal. Ett par gånger per läsår välkomnas också barnen tillsammans med sina familjer till en familjeträff med musik och social samvaro.

El Sistema gör regelbundet konserter i kommunen och samarbetar bland annat med bostadsbolaget Förvaltaren, Grönkullaskolan och Sundbybergs orkesterförening.

Har du frågor eller vill veta mer om El Sistema i Sundbybergs kommun? Kontakta: elsistema@sundbyberg.se

Kontakt