Kulturskolan Gävle startade El Sistema hösten 2015 i en av stadens största stadsdelar, Sätra. Idag finns verksamhet också i Andersberg. Tolv pedagoger med anställning på Kulturskolan arbetar i verksamheten, som når ca 620 barn läsår 2020/2021. VÄNSTAY förekommer i båda stadsdelarna, dock ej under Covid-19.

Samarbetspartners till El Sistema i Gävle är Sätra rektorsområde, Andersbergs rektorsområde och Gävle Symfoniorkester. Samarbetet består av gemensamma nationaldagskonserter samt ett mentorskap för våra äldsta elever, med start hösten 2020.

På Sätraängsskolan har förskoleklasserna sång, drama rytmik som obligatorisk undervisning. På Ulvsäterskolan är det obligatoriskt för delar av grundsärskolan med sång och rörelse, årskurs 1 med sång, rytmik och musikteori och årskurs 2 fiol och cello. I årskurs 3 är finns det grupp- och orkesterlektioner i fiol, viola, cello, kontrabas, slagverk som fritidsverksamhet. På Lilla Sätraskolan har delar av grundsärskolan obligatoriska lektioner i sång och rörelse och årskurs 4-6 grupp- och orkesterlektioner i fiol, viola, cello, kontrabas, slagverk som frivillig verksamhet.

I stadsdelen Andersberg startade El Sistema-undervisning hösten 2019. Förskoleklasserna har obligatorisk undervisning och i 1 årskurs erbjuds eleverna lektioner i sång, rytmik och musikteori. Från och med vårterminen 2021 finns också brassinstrument som val.

Dream Orchestra

Sedan hösten 2018 finns Dream Orchestra i Gävle. Orkestern består idag av ca 20 elever, främst i gymnasieåldern. Orkestern är ett spår i Kulturskolans och El Sistemas verksamhet och är i linje med uppdraget att möta upp nya målgrupper i samhället.

Här kan du se en video om vår Dream Orchestra, och här ett klipp från vår Nationaldagskonsert tillsammans med Gävle Symfoniorkester och dirigent Ron Davis Alvarez.

Kontakt

  • Ulrika Svedén

    Processledare El Sistema
    Sångpedagog Kulturskolan