Kulturskolan Gävle startade El Sistema hösten 2015 i en av stadens större stadsdelar, Sätra, med fokus på stråkinstrument och slagverk.  Sedan hösten 2019 finns verksamheten även i Andersberg, där fokus i stället ligger på brassinstrument. Alla pedagoger i verksamheten har sina anställningar på Kulturskolan.

Samarbetspartners är förutom Kulturskolan, också Sätra rektorsområde, Andersbergs rektorsområde och Gävle Symfoniorkester. I den ordinarie verksamheten, dvs förskoleklass till och med årskurs 2 samt klasser från den anpassade grundskolan, deltar grundskolornas pedagoger på El Sistemas lektioner. Från årskurs 3 är verksamheten frivillig och förlagd till barnens fritidstid där de har en grupplektion samt en orkesterrepetition i veckan.

Eleverna i den frivilliga delen är indelade i fem orkestrar, samt några drum- och basslines.
Från årskurs 4 ökar aktiviteterna och här erbjuds bland annat:
– Ett mentorskap med musiker ur Gävle Symfoniorkester
– Konserter med Gävle Symfoniorkester
– Samarbeten med orkestrar på Kulturskolan, med bl a gemensamma speldagar.
Ibland med gästande dirigenter.

Den frivilliga verksamheten är gratis, men kostar i engagemang. Barnen kommer till sina repetitioner, meddelar oss om de har förhinder, från årskurs 4 tar de hem sina instrument och övar hemma. Det sker också en aktiv kontakt med vårdnadshavare, som uppmuntras till att engagera sig i verksamheten.

Alla deltagare bjuds in till familjeträffen Vänstay, som sker vid tio träffar på ett läsår.

Kontakt