Med Skövde kulturfabrik som huvudman startade El Sistema-undervisning i Södra Ryd, Skövde 2018.

Förskoleklass. Startade 2018. Undervisningen består av sång, rörelse och rytmik och är obligatorisk. Eleverna arbetar med förberedelser inför år två när dom börjar spela fiol.

Årskurs 1. Startade 2019. Alla elever i årskurs 1 spelar fiol tillsammans med två pedagoger från Skövde musikskola.

Stråkgrupp. Startade 2020. En frivillig verksamhet för dom som önskar fortsätta spela efter årskurs 1.

Kontakt