I augusti 2014 startade Motala kommun musikundervisning enligt El Sistemas modell för femåringar på förskolorna i områdena Väster och Charlottenborg. Sedan dess har verksamheten utökats till att omfatta elever på skolorna Ekenäs och Marieberg.

I Motala driver musiklärare, en samordnare och en producent arbetet med barnen i ett nära samarbete med personal på berörda förskolor och skolor. På onsdagar är det familjeträff och Norrköpings symfoniorkester och Östgötamusiken finns med som samarbetspartners och förebilder. Sedan hösten 2016 ligger El Sistema i Motala organisatoriskt under kommunala kulturskolan.

Kontakt